Công ty Interpaint

Là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sơn hàng hải. Một công ty có vị thế vững chắc dựa trên nền tảng công nghệ dẫn đầu, dịch vụ chấtlượng cao và hệ thống phân phối toàn cầu.
International là một công ty thuộc tập đoàn AkzoNobel
 
LIÊN KẾT

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1